1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 • Thu thập thông tin cá nhân được xem là yếu tố cần thiết và bắt buộc khi bạn tham gia đăng ký, sử dụng dịch vụ của Kaola. Điều này giúp cho bạn tránh khỏi những rủi ro, những hành vi gian lận, lừa đảo và giúp chúng tôi thu thập, hỗ trợ được bạn khi có tranh chấp, khiếu nại xảy ra.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào trong trường hợp bạn giả mạo, cung cấp sai lệch, không chính xác, không đầy đủ hoặc chưa được cập nhật mới nhất các thông tin được yêu cầu cung cấp. Chính vì vậy, khi đăng ký bạn phải cam kết cung cấp, cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ khách hàng mà bạn yêu cầu
 • Giao dịch, xử lý và gửi thông báo về giao dịch của bạn
 • Giải quyết tranh chấp, lệ phí thu thập, và các vấn đề khiếu nại
 • Có khả năng ngăn cấm các hoạt động bất hợp pháp, người dùng có dấu hiệu vi phạm và cho thi hành các biện pháp ngăn chặn
 • Gửi cho bạn nhắm mục tiêu tiếp thị, dịch vụ thông báo cập nhật, và cung cấp quảng cáo dựa trên các sở thích giao tiếp của bạn.

3. Lưu trữ thông tin 

Để hoàn thành quá trình thanh toán của bạn, Kaola cần chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với đơn vị vận chuyển. Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách an toàn bởi nhiều giải pháp và công nghệ chuẩn hàng đầu. Kaola lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, và duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin.

4. Địa chỉ, đơn vị lưu trữ thông tin

 • Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trường Nam
 • Địa chỉ: Thôn Trường Nam, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
 • Email: info@kaola.vn

5. Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Bạn là người duy nhất được truy cập vào tài khoản mua hàng trên Kaola.vn. Khi muốn cập nhật, xóa bỏ hay sửa đổi các thông tin cá nhân, bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản của mình và thực hiện các thay đổi. Chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

 • Kaola cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng. Trong trường hợp khách hàng khiếu nại về vấn đề an toàn giao dịch, Kaola sẽ tiếp nhận khiếu nại và giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.
 • Nếu khách hàng chứng minh được thông tin thanh toán của khách hàng qua website Kaola.vn bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng và thiệt hại đó do lỗi của Kaola gây ra thì Kaola sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh trong phạm vi nghĩa vụ của mình hoặc liên đới bồi thường trong trường hợp do lỗi của cả hai bên.

7. Lưu ý đối với khách hàng

 • Khách hàng không được tiết lộ với bất cứ bên thứ ba nào hộp thư điện tử, tên và mật khẩu đăng nhập vào website Kaola.vn. Kaola sẽ không chịu trách nhiệm nếu thành viên vi phạm quy định này.
 • Trong trường hợp khách hàng mất/thay đổi số điện thoại thì phải chỉnh sửa thông tin trên Kaola.vn trước khi đặt mua hàng. Nếu thành viên hoặc người mua vi phạm quy định này thì Kaola không chịu bất cứ trách nhiệm nào.